• Buri cyiciro cyose kiba kirimo videwo imwe cyangwa nyinshi.

  • Ushobora kureba imwe cyangwa ugakanda kuri Fungura byose kugira ngo urebe videwo zose ziri muri icyo cyiciro.

  • Ushobora no guhagarika videwo, kuyihutisha cyangwa ukayisubiza inyuma.