Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

Igitabo cya 1 Abatesalonike

Igitabo cya 1 Abatesalonike

Twagaragaza ubwenge dute mu gihe dutegereje umunsi w’urubanza wa Yehova?