Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

Igitabo k’Ibyakozwe n’intumwa

Igitabo k’Ibyakozwe n’intumwa

Igitabo k’Ibyakozwe kivuga muri make uko itorero rya gikristo ryatangiye n’uko ryagutse mu buryo bwihuse nubwo ryarwanyijwe cyane.