Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

Igitabo cya Esiteri

Igitabo cya Esiteri

Menya ibivugwa mu gitabo cya Esiteri, imimerere byanditswemo n’akamaro bidufitiye. Icyo gitabo kigaragaza uko Esiteri yagize ubutwari bwo kuvuganira ubwoko bwa Yehova.