Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

Umwanditsi wa Bibiliya ni nde?

Umwanditsi wa Bibiliya ni nde?

Ese niba abantu ari bo bayanditse, kuki Bibiliya yitwa “ijambo ry’Imana” (1 Abatesalonike 2:13)? Imana yabigenje ite ngo igeze ibitekerezo byayo ku bantu?