Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

Twabwirwa n’iki ko ibyo Bibiliya ivuga ari ukuri?

Twabwirwa n’iki ko ibyo Bibiliya ivuga ari ukuri?

Bibiliya ivuga ko ari “ijambo ry’Imana” kandi ko Imana “idashobora kubeshya” (1 Abatesalonike 2:13; Tito 1:2). Ese byaba ari ko biri koko, cyangwa Bibiliya ni igitabo kirimo inkuru z’impimbano gusa?