Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

Ubwami bw’Imana ni iki?

Ubwami bw’Imana ni iki?

Inyigisho za Yesu zibandaga ku Bwami bw’Imana. Ubwami bw’Imana ni iki, kandi se buzadukorera iki?