Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

Nzahora ngushima

Nzahora ngushima

Vanaho:

 1. 1. Ndabona uturabyo twiza cyane,

  Imisozi myiza n’akayaga keza,

  Akazuba k’agasusuruko,

  N’amajwi meza y’utunyoni.

  (IMBANZIRIZANYIKIRIZO)

  Warakoze

  Yehova Mana

  Kuturemera

  Ibyo byiza byose.

  (INYIKIRIZO)

  Nzahora ngushima

  Ku bw’ineza yawe

  Ihebuje

  N’urukundo rwawe.

  Ntekereza

  Ku byo waremye nkumva ndanezerewe.

  Nzirikana ibyo wakoze.

  Nzahora ngushima,

  Nzagusingiza.

 2. 2. Iyo nitegereje ikirere

  Mbona ubwenge bwawe n’imbaraga zawe.

  Nakwitegereza amazi y’inyanja

  N’inyenyeri, nkumva birandenze.

  (IMBANZIRIZANYIKIRIZO)

  Warakoze

  Yehova Mana

  Nzajya nzirikana

  Ibyo byiza byose

  (INYIKIRIZO)

  Nzahora ngushima

  Ku bw’ineza yawe

  Ihebuje

  N’urukundo rwawe.

  Ntekereza

  Ku byo waremye nkumva ndanezerewe

  Nzirikana ibyo wakoze

  Nzahora ngushima

  (IKIRARO)

  Ufite imbaraga nyinshi,

  Urukundo n’ineza,

  N’ubwenge bwinshi.

  Nzagusingiza

  Iteka n’iteka.

  (INYIKIRIZO)

  Nzahora ngushima

  Ku bw’ineza yawe

  Ihebuje

  N’urukundo rwawe.

  Ntekereza

  Ku byo waremye nkumva ndanezerewe.

  Nzirikana ibyo wakoze.

  Nzahora ngushima.

  Nzahora ngushima.

  Nzahora ngushima.