Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

Amahoro yaje (Indirimbo yo mu ikoraniro ry’iminsi itatu 2022)

Amahoro yaje (Indirimbo yo mu ikoraniro ry’iminsi itatu 2022)

Vanaho:

 1. 1. Nk’ikirwa gituje

  Mu mihengeri,

  Niko dufite amahoro.

  Iyo twizeye

  Tumenya neza ko,

  Imibabaro izavaho.

  (INYIKIRIZO)

  Sa n’ureba mu isi,

  Har’amahoro

  y’iteka n’iteka,

  Haba mu bibaya

  no mu misozi,

  N’ibyaremwe byose

  Bituje!

 2. 2. Reb’isi nshya yaje,

  Kandi k’isi no mu ijuru

  twunz’ubumwe,

  Reb’urukundo no

  gukiranuka,

  N’amahoro byuzuy’isi.

  (INYIKIRIZO)

  Sa n’ureba mu isi,

  Har’amahoro

  y’iteka n’iteka,

  Haba mu bibaya

  no mu misozi,

  N’ibyaremwe byose.

  Bituje!

  (INYIKIRIZO)

  Sa n’ureba mu isi,

  Har’amahoro

  y’iteka n’iteka,

  Haba mu bibaya

  no mu misozi,

  N’ibyaremwe byose

  (INYIKIRIZO)

  Sa n’ureba mu isi,

  Har’amahoro

  y’iteka n’iteka,

  Haba mu bibaya

  no mu misozi,

  N’ibyaremwe byose

  Bituje

  Bituje!