Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

Ba incuti ya Yehova

Inshuti nyanshuti

Inshuti nyanshuti

Dushimira Yehova ko aduha inshuti nziza mu itorero.