Bashiki bacu basukura sitade mbere y’ikoraniro ryabereye i Frankfurt, mu Budage

AGATABO K’ITERANIRO RY’UMURIMO Ukwakira 2019

Uburyo bwo gutangiza ibiganiro

Uburyo bwo gutangiza ibiganiro tugaragaza impamvu tugerwaho n’imibabaro n’uko Imana yiyumva iyo ibona tubabara.

UBUTUNZI BWO MU IJAMBO RY’IMANA

Jya ugaragaza ubwenge buva ku Mana

Ubwenge buva ku Mana bwadufasha bute mu buzima bwacu bwa buri munsi?

UBUTUNZI BWO MU IJAMBO RY’IMANA

“Mugomba kuba abera”

Kuki tugomba kuba abera?

IMIBEREHO IKWIRIYE ABAKRISTO

Yehova akunda abantu bagira isuku

Ni mu buhe buryo uko tubona iby’isuku bifitanye isano n’imishyikirano dufitanye n’Imana?

UBUTUNZI BWO MU IJAMBO RY’IMANA

“Iherezo rya byose riregereje”

Ibikorwa byacu byagaragaza bite ko twegereje umubabaro ukomeye?

IMIBEREHO IKWIRIYE ABAKRISTO

Imyifatire myiza no kubaha bishobora gutuma uwo mwashakanye amenya Yehova

Ni mu buhe buryo abashakanye n’abatizera bakwigana Kristo?

UBUTUNZI BWO MU IJAMBO RY’IMANA

‘Muhoze mu bwenge bwanyu ukuhaba k’umunsi wa Yehova’

Wagaragaza ute ko uhoza mu bwenge umunsi wa Yehova?

IMIBEREHO IKWIRIYE ABAKRISTO

Ese ukunda Ijambo ry’Imana?

Wagaragaza ute ko ukunda Ijambo ry’Imana?