Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

Abagize itorero bateze amatwi umwanzuro w’inteko nyobozi

 UBUTUNZI BWO MU IJAMBO RY’IMANA | IBYAKOZWE 15-16

Bahurije ku mwanzuro umwe ushingiye ku Ijambo ry’Imana

Bahurije ku mwanzuro umwe ushingiye ku Ijambo ry’Imana

Uko inteko nyobozi yakemuye iki kibazo bitwigisha iki?

15:1, 2—Kwicisha bugufi no kwihangana. Pawulo na Barinaba ntibikemuriye icyo kibazo ahubwo bashakiye ubuyobozi ku muryango wa Yehova.

15:28, 29—Kugirira ikizere umuryango wa Yehova. Abagize itorero bari bizeye ko Yehova azakemura icyo kibazo akoresheje umwuka wera na Yesu Kristo.

16:4, 5—Kumvira. Abagize amatorero bamaze gukurikiza amabwiriza bahawe n’inteko nyobozi, barushijeho kwiyongera.