Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

 IMIBEREHO IKWIRIYE ABAKRISTO

Jya unoza ubuhanga bwawe bwo kubwiriza—Ugera umwigishwa ku mutima ukoresheje igitabo “Mugume mu rukundo rw’Imana”

Jya unoza ubuhanga bwawe bwo kubwiriza—Ugera umwigishwa ku mutima ukoresheje igitabo “Mugume mu rukundo rw’Imana”

IMPAMVU ARI IBY’INGENZI: Abantu bagomba kumenya amahame ya Yehova kandi bakayakurikiza kugira ngo bamusenge mu buryo yemera (Yes 2:3, 4). Igitabo Urukundo rw’Imana,’ ari na cyo gitabo cya kabiri dukoresha tuyobora ibyigisho bya Bibiliya, gifasha abigishwa kumenya uko amahame ya Bibiliya yabafasha mu mibereho yabo (Heb 5:14). Mu gihe tubigisha, tugomba kubagera ku mutima kugira ngo ibyo biga bitume bahinduka.—Rom 6:17.

UKO WABIGENZA:

  • Tegura neza kandi uzirikane ibyo umwigishwa akeneye. Jya umubaza ibibazo byagufasha kumenya ibyo atekereza n’uko yiyumva Img 20:5; be 259

  • Jya ukoresha udusanduku two muri icyo gitabo, ufashe umwigishwa kumenya akamaro ko gukurikiza amahame ya Bibiliya

  • Jya utoza umwigishwa gukoresha neza umutimanama, ariko wirinde kumufatira imyanzuroGal 6:5

  • Jya ureba niba hari ihame ryo muri Bibiliya umwigishwa agomba gushyira mu bikorwa, ubigiranye amakenga. Jya umushishikariza mu bugwaneza kugira ibyo ahindura abitewe n’urukundo akunda Yehova Img 27:11; Yoh 14:31