Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

Uburyo bwo gutangiza ibiganiro

Uburyo bwo gutangiza ibiganiro

●○○ KUGANIRA N’UMUNTU KU NSHURO YA MBERE

Ikibazo: Twakura he ihumure mu gihe twapfushije?

Umurongo w’Ibyanditswe: 2Kr 1:3, 4

Icyo muzaganiraho ubutaha: Bigenda bite iyo umuntu apfuye?

○●○ GUSUBIRA GUSURA BWA MBERE

Ikibazo: Bigenda bite iyo umuntu apfuye?

Umurongo w’Ibyanditswe: Umb 9:5, 10

Icyo muzaganiraho ubutaha: Ese tuzongera kubona abacu bapfuye?

○○● GUSUBIRA GUSURA BWA KABIRI

Ikibazo: Ese tuzongera kubona abacu bapfuye?

Umurongo w’Ibyanditswe: Ibk 24:15

Icyo muzaganiraho ubutaha: Abantu bazazukira he?