Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

Uburyo bw’icyitegererezo

Uburyo bw’icyitegererezo

UMUNARA W’UMURINZI

Ikibazo: Ese koko abamarayika babaho?

Umurongo w’Ibyanditswe: Zb 103:20

Icyo wavuga: Iyi gazeti y’Umunara w’Umurinzi igaragaza icyo Bibiliya ivuga ku bamarayika n’uruhare bagira mu mibereho yacu.

JYA WIGISHA UKURI

Ikibazo: Ese utekereza ko siyansi ivuguruza Bibiliya?

Umurongo w’Ibyanditswe: Ye 40:22

Ukuri: Ibyo Bibiliya ivuga ku birebana na siyansi, bihuje n’ukuri.

URUPAPURO RUTUMIRIRA ABANTU KUZA MU MATERANIRO (inv)

Icyo wavuga: Nagira ngo ngutumire muri disikuru ishingiye kuri Bibiliya, izatangirwa aho duteranira, mu Nzu y’Ubwami. [Muhe urupapuro rw’itumira, umwereke igihe n’aho amateraniro yo mu mpera z’icyumweru azabera, kandi umubwire umutwe wa disikuru izatangwa.]

Ikibazo: Ese wigeze ugera mu Nzu y’Ubwami? [Mwereke videwo ivuga ngo Mu Nzu y’Ubwami hakorerwa iki?, niba ubona ari ngombwa.]

ANDIKA UBUNDI BURYO WAKORESHA

Ifashishe urugero rwatanzwe mu ngingo yabanjirije iyi kugira ngo utegure uburyo bwawe bwo gutanga ibitabo.