Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

Uburyo bwo gutangiza ibiganiro

Uburyo bwo gutangiza ibiganiro

●○○ KUGANIRA N’UMUNTU KU NSHURO YA MBERE

Ikibazo: Abashakanye bakora iki ngo babane neza?

Umurongo w’Ibyanditswe: Ef 5:33

Icyo muzaganiraho ubutaha: Ababyeyi bakora iki ngo barere abana babo neza?

○●○ GUSUBIRA GUSURA BWA MBERE

Ikibazo: Ababyeyi bakora iki ngo barere abana babo neza?

Umurongo w’Ibyanditswe: Img 22:6

Icyo muzaganiraho ubutaha: Abakiri bato bakora iki ngo birinde ibibazo?

○○● GUSUBIRA GUSURA BWA KABIRI

Ikibazo: Abakiri bato bakora iki ngo birinde ibibazo?

Umurongo w’Ibyanditswe: Img 4:5, 6

Icyo muzaganiraho ubutaha: Ni hehe twakura inama zatuyobora mu mibereho yacu?