Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

 UBUTUNZI BWO MU IJAMBO RY’IMANA | ZABURI 34-37

Jya wiringira Yehova kandi ukore ibyiza

Jya wiringira Yehova kandi ukore ibyiza

“Ntukagirire ishyari abakora ibyo gukiranirwa”

37:1, 2

  • Ntukemere ko ibyo abantu babi bageraho bikurangaza ngo bikubuze gukorera Yehova. Jya ukomeza gutekereza ku mishyikirano ufitanye n’Imana kandi wibande ku ntego ufite

“Jya wiringira Yehova kandi ukore ibyiza”

37:3

  • Jya wiringira ko Yehova azagufasha kwihangana mu gihe uhangayitse cyangwa wihebye. Azagufasha ukomeze kuba indahemuka

  • Jya uhora uhugiye mu murimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza bw’Ubwami bw’Imana

“Jya wishimira Yehova”

37:4

  • Jya ugena igihe cyo gusoma Ijambo ry’Imana no gutekereza ku byo usoma kugira ngo bigufashe kumenya Yehova neza kurushaho

“Iragize Yehova mu nzira yawe”

37:5, 6

  • Jya wizera ko Yehova azagufasha guhangana n’ibibazo byawe byose

  • Jya ukomeza kurangwa n’ingeso nziza mu gihe bakurwanya, bagutoteza cyangwa bagufata uko utari

“Ujye ucecekera imbere ya Yehova, umutegereze ubyifuza cyane”

37:7-9

  • Irinde gukora ibintu utatekerejeho bishobora kukubuza ibyishimo n’umutekano wo mu buryo bw’umwuka

“Abicisha bugufi bo bazaragwa isi”

37:10, 11

  • Jya wicisha bugufi utegereze igihe Yehova azavaniraho akarengane uhura na ko

  • Jya ufasha bagenzi bawe muhuje ukwizera, ukomeze abihebye, ubibutsa isezerano ry’uko Imana izaduha isi nshya, kandi ko iri hafi cyane

Ubwami buyobowe na Mesiya buzazana imigisha itarondoreka