Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

Uburyo bwo gutangiza ibiganiro

Uburyo bwo gutangiza ibiganiro

●○○ KUGANIRA N’UMUNTU BWA MBERE

Ikibazo: Bitugendekera bite iyo dupfuye?

Umurongo w’Ibyanditswe: Umb 9:5a

Icyo muzaganiraho ubutaha: Ese iyo umuntu apfuye biba birangiye?

○●○ GUSUBIRA GUSURA BWA MBERE

Ikibazo: Ese iyo umuntu apfuye biba birangiye?

Umurongo w’Ibyanditswe: Yb 14:14, 15

Icyo muzaganiraho ubutaha: Bizaba bimeze bite Imana nizura abacu bapfuye?

○○● GUSUBIRA GUSURA BWA KABIRI

Ikibazo: Bizaba bimeze bite Imana nizura abacu bapfuye?

Umurongo w’Ibyanditswe: Ye 32:18

Icyo muzaganiraho ubutaha: Imana izazana ite amahoro ku isi?