Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

 UBUTUNZI BWO MU IJAMBO RY’IMANA | YEREMIYA 49-50

Yehova aha imigisha abicisha bugufi agahana abibone

Yehova aha imigisha abicisha bugufi agahana abibone

50:4-7

  • Abisirayeli bihannye bari kurira amarira y’ibyishimo, igihe Yehova yari kubakura mu bunyage

  • Bari kuzirikana isezerano bagiranye na we, bagakora urugendo rurerure basubira i Yerusalemu, kugira ngo bongere gusenga Yehova by’ukuri

50:29, 39

  • Babuloni yarangwaga n’ubwibone yari kuzahanwa bitewe n’ibikorwa by’ubugome yakoreye ubwoko bwa Yehova

  • Babuloni yahindutse umusaka nk’uko byahanuwe, ntiyongera guturwa ukundi