Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

Uburyo bw’icyitegererezo

Uburyo bw’icyitegererezo

NIMUKANGUKE!

Ikibazo: Nari nkuzaniye igazeti ya Nimukanguke! iherutse gusohoka. Reba ikibazo kiri ku ipaji ya 2. Wagisubiza ute?

Umurongo w’Ibyanditswe: Img 24:10

Icyo wavuga: Iyi gazeti ivuga andi mahame afitanye isano n’icyo kibazo.

NIMUKANGUKE!

Ikibazo: Ese nawe ubona ko guhitamo incuti nziza bifite akamaro?

Umurongo w’Ibyanditswe: Img 13:20

Icyo wavuga: Iyi gazeti ya Nimukanguke! nkuzaniye, irimo inama z’ingenzi zagufasha guhitamo incuti nziza. [Vuga muri make ibiri ku ipaji ya 10-11.]

TEGA IMANA AMATWI UZABEHO ITEKA

Ikibazo: Ese wifuza kuba ahantu nk’aha? [Mwereke ipaji ya 2-3, maze ureke asubize.]

Umurongo w’Ibyanditswe: Yr 29:11

Icyo wavuga: Aka gatabo kagaragaza uko twatega Imana amatwi maze tukazabona ibyo yaduteganyirije. [Musuzume ibiri ku ipaji ya 4-5.]

ANDIKA UBUNDI BURYO WAKORESHA

Ifashishe urugero rwatanzwe mu ngingo yabanjirije iyi kugira ngo utegure uburyo bwawe bwo gutanga ibitabo.