Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

Intangiriro

Intangiriro

Muri ibi bihe biruhije, ishyingiranwa n’umuryango birugarijwe. Ese birashoboka ko wagira umuryango wishimye? Icyo ni ikibazo kitoroshye. Ariko hari ubufasha. Nubwo aka gatabo katavuga ibibazo byose bishobora kuvuka mu ishyingiranwa, kagaragaza amahame y’ibanze yo muri Bibiliya n’ibitekerezo by’ingirakamaro. Muramutse mubishyize mu bikorwa uko bikwiriye, byatuma umuryango wanyu urangwa n’ibyishimo.