Porogaramu y’ikoraniro ry’Akarere 2019-2020: Umugenzuzi w’Akarere

Koresha iyi porogaramu kugira ngo umenye ibizigirwa mu ikoraniro ry’Abahamya ba Yehova. Iryo koraniro rifite umutwe uvuga ngo “Urukundo rurubaka.”

“Urukundo rurubaka”

Iri koraniro rizadusobanurira ukuntu urukundo ruruta ubumenyi, n’uko twakora ibintu byose tubikoranye urukundo.

Shaka ibisubizo by’ibi bibazo

Ibyo bibazo bizasubizwa mu ikoraniro ry’akarere.