Mu Gihe Uwo Wakundaga Apfuye

Ese wapfushije uwo wakundaga? Ese ukeneye kumenya icyagufasha kumenya uko wahangana n’agahinda ufite?

Ijambo ry’ibanze

Aka gatabo gafasha uwapfushije kubona ihumure rituruka muri Bibiliya.

“Ntibishoboka!”

Imiryango yo hirya no hino ku isi igwirirwa n’amakuba buri munsi.

Mbese Birakwiriye Kugira Bene Ibyo Byiyumvo?

Ese kugira agahinda mu gihe upfushije uwo ukunda ni bibi

Ni Gute Nshobora Kwihanganira Agahinda Mfite?

Ese birakwiriye ko ugaragariza abandi ko ufite agahinda?

Ni Gute Abandi Babimfashamo?

Incuti zirangwa n’ubwenge ziribwiriza zigahumuriza uwapfushije.

Ibyiringiro Nyakuri ku Bantu Bapfuye

Iyo umuntu apfuye, gutekereza ko utazongera kuvugana na we, guseka hamwe na we, cyangwa kumukoraho, bishobora kukugora cyane kubyihanganira. Ariko, Bibiliya itanga ibyiringiro.