Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

Urutonde rw’ibitabo twifashishije

Urutonde rw’ibitabo twifashishije
 1. Mon peuple—Histoire du peuple Juif, Abba Eban, cyahinduwe na Max Roth, Brichet-Chastel, 1970, ku ipaji ya 114.

 2. New Scientist, ku wa 26 Gicurasi 1977, ku ipaji ya 478.

 3. Chumash na Rashi’s Commentary, byahinduwe na A. M. Silbermann, mu wa 1985, ku ipaji ya 245.

 4. Nanone, ku ipaji ya 245.

 5. Encyclopaedia Judaica (icapwa rya kabiri), mu wa 1973, Umubumbe wa 7, ku ipaji ya 679.

 6. Lexicon in Veteris Testamenti Libros, Koehler na Baumgartner, mu wa 1953, ku ipaji ya 951.

 7. Everyman’s Talmud, A. Cohen, mu wa 1949, ku ipaji ya 24.

 8. Encyclopaedia Judaica, mu wa 1973, Umubumbe wa 10, ku ipaji ya 390.

 9. The New Standard Jewish Encyclopedia, cyacapwe na Geoffrey Wigoder, mu wa 1977, ku ipaji ya 1330.

 10. The Jewish People and Jesus Christ, Jakób Jocz, mu wa 1954, ku ipaji ya 142.

 11. Un Juif aujourd’hui, Elie Wiesel, Seuil, mu wa 1977, ku mapaji 21, 22.

 12. Jesus of Nazareth—His Life, Times, and Teaching, Joseph Klausner, cyahinduwe na H. Danby, mu wa 1947, ku mapaji 389-90.

 13. Josephus—The Jewish War, cyahinduwe na G. A. Williamson, mu wa 1981, ku ipaji ya 167.