Ishimire Ubuzima Iteka Ryose​—Amasomo ya Mbere Yagufasha Kwiga Bibiliya

Aka gatabo karimo amasomo ya mbere yagufasha kwiga Bibiliya ku buntu.

Ibindi wamenya

IBIBAZO ABANTU BAKUNZE KWIBAZA

Kwiga Bibiliya bikorwa bite?

Ushobora gukoresha Bibiliya yawe mu gihe wiga, kandi ushobora gutumira abagize umuryango wawe cyangwa inshuti zawe.