Ishimire Ubuzima Iteka Ryose​—Amasomo ya Mbere Yagufasha Kwiga Bibiliya

Aka gatabo karimo amasomo ya mbere yagufasha kwiga Bibiliya ku buntu.

Ibindi wamenya

IBIBAZO ABANTU BAKUNZE KWIBAZA

Kwiga Bibiliya bikorwa bite?

Ibisubizo by’ibibazo wibaza kuri gahunda yo kwiga Bibiliya.