Ishimire Ubuzima Iteka Ryose​—Amasomo Yagufasha Kwiga Bibiliya

Iki gitabo umuntu agikoresha yiga Bibiliya, muri gahunda tugira yo kuyigisha abantu ku buntu.

Ihangane, ibyo wahisemo ntibishobora kuboneka

Ibindi wamenya

IBIBAZO ABANTU BAKUNZE KWIBAZA

Kwiga Bibiliya bikorwa bite?

Ushobora gukoresha Bibiliya yawe mu gihe wiga, kandi ushobora gutumira abagize umuryango wawe cyangwa inshuti zawe.