Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

Umutwe wa 7

Umutwe wa 7

Uyu mutwe uvuga ibintu byabaye mu gihe cy’imyaka igera kuri 80, ku ngoma y’Umwami Sawuli n’Umwami Dawidi. Sawuli yatangiye yicisha bugufi kandi atinya Imana, ariko bidatinze yanze kumvira Yehova. Yehova yanze ko akomeza kuba umwami, maze ategeka Samweli kwimika Dawidi ngo azabe umwami wa Isirayeli. Sawuli yagize ishyari agerageza kwica Dawidi, ariko Dawidi ntiyigeze ashaka kwihorera. Umuhungu wa Sawuli witwaga Yonatani yabereye Dawidi indahemuka, kubera ko yari azi ko Yehova yamutoranyije. Dawidi yakoze ibyaha bikomeye, ariko ntiyigeze yanga igihano cya Yehova. Niba uri umubyeyi, fasha umwana wawe kwiyumvisha impamvu yagombye kumvira Imana buri gihe.

IBIRIMO

Umwami wa mbere wa Isirayeli

Imana yahaye Abisirayeli abacamanza, ariko bo bisabiye umwami. Samweli yimitse Sawuli aba umwami wa mbere, ariko Yehova yanze Sawuli. Kubera iki?

Dawidi na Goliyati

Yehova yagize Dawidi umwami wa kabiri wa Isirayeli, kandi Dawidi ntiyamutengushye.

Dawidi na Sawuli

Kuki umwe muri abo bagabo yangaga mugenzi we? Uwangwaga yitwaye ate?

Yonatani yari intwari akaba n’indahemuka

Umwana w’umwami yabaye incuti ya Dawidi.

Icyaha cy’Umwami Dawidi

Iyo umuntu afashe umwanzuro mubi ahura n’akaga.