Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

 ISOMO RYA 8

Kuki twambara neza igihe tugiye mu materaniro

Kuki twambara neza igihe tugiye mu materaniro

Isilande

Megizike

Gineya-Bisawu

Filipine

Ese wabonye ukuntu muri aka gatabo Abahamya ba Yehova baba bambaye neza iyo bari mu materaniro? Kuki twita cyane ku myambarire yacu n’uko twirimbisha?

Byubahisha Imana yacu. Mu by’ukuri, Imana ntiyita cyane ku buryo tugaragara inyuma (1 Samweli 16:7). Ariko kandi, iyo twateraniye hamwe ngo tuyisenge, tuba twifuza kugaragaza ko tuyubaha kandi ko twubaha Abakristo bagenzi bacu. Bibaye ngombwa ko tujya kuburanira imbere y’umucamanza mu rukiko, tuba tugomba kwambara neza, kuko ari umunyacyubahiro. Mu buryo nk’ubwo, uko twambara turi mu materaniro bigaragaza ko twubaha Yehova Imana “Umucamanza w’isi yose,” kandi ko twubaha aho tumusengera.​—Intangiriro 18:25.

Bigaragaza amahame tugenderaho. Bibiliya ishishikariza Abakristo kwambara mu buryo ‘bwiyubashye kandi bagashyira mu gaciro’ (1 Timoteyo 2:9, 10). Kwambara mu buryo ‘bwiyubashye’ bisobanura kwirinda imyambaro ituma abantu baturangarira, ibyutsa irari ry’ibitsina cyangwa itwambika ubusa. Nanone kandi, ‘gushyira mu gaciro’ bituma tudatoranya imyambaro igaragaza ko nta cyo twitaho cyangwa itiyubashye. Ayo mahame ntatubuza kwihitiramo ubwoko butandukanye bw’imyenda twambara. Nubwo twaba nta jambo tuvuze, iyo twambaye neza ‘birimbisha inyigisho z’Imana Umukiza wacu’ kandi bigatera abantu “gusingiza Imana” (Tito 2:10; 1 Petero 2:12). Iyo twambaye neza mu materaniro, bituma abantu bahindura uko babonaga abakorera Yehova.

Ntukigaye bitewe n’imyenda ufite, ngo wumve ko udakwiriye kuza mu materaniro mu Nzu y’Ubwami. Kugira ngo imyambaro yacu ibe ikwiriye, ifite isuku cyangwa igaragara neza, si ngombwa ko iba ihenze cyangwa ari iy’akataraboneka.

  • Kuki uko twambara ari iby’ingenzi mu gihe tugiye mu materaniro?

  • Ni ayahe mahame tugenderaho iyo duhitamo imyenda n’uko twirimbisha?