Porogaramu y’ikoraniro ry’iminsi itatu 2021

Ku wa Gatanu

Umurongo w’ifatizo wo ku wa Gatanu ushingiye muri Luka 17:5—“Twongerere ukwizera.”

Ku wa Gatandatu

Umurongo w’ifatizo wo ku wa Gatandatu ushingiye muri Yuda 3—‘Murwanirire cyane ukwizera.’

Ku Cyumweru

Umurongo w’ifatizo wo ku Cyumweru ushingiye muri Matayo 21:21—“Muramutse mufite ukwizera . . . , byaba.”

Ibyo wakenera kumenya

Ibyo abaje mu ikoraniro bakenera kumenya.