Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

 IKIBAZO CYA 9

Kuki abantu bababara?

Kuki abantu bababara?

‘Abazi kwiruka si bo batsinda isiganwa, kandi intwari si zo zitsinda urugamba n’abanyabwenge si bo babona ibyokurya, kandi abajijutse si bo babona ubutunzi n’abafite ubumenyi si bo bemerwa, kuko ibihe n’ibigwirira abantu bibageraho bose.’

Umubwiriza 9:11

‘Nk’uko icyaha cyinjiye mu isi binyuze ku muntu umwe, n’urupfu rukinjira mu isi binyuze ku cyaha, ni na ko urupfu rwageze ku bantu bose kuko bose bakoze icyaha.’

Abaroma 5:12

“Iki ni cyo cyatumye Umwana w’Imana agaragazwa: ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani.”

1 Yohana 3:8

“Isi yose iri mu maboko y’umubi.”

1 Yohana 5:19