Zaburi 98:1-9

  • Yehova ni Umukiza n’Umucamanza ukiranuka

    • Yehova yamenyekanishije ibikorwa bye byo gukiza (2, 3)

Indirimbo. 98  Muririmbire Yehova indirimbo nshya,Kuko yakoze ibintu bitangaje. Yadukijije akoresheje ukuboko kwe kw’iburyo, ari ko kuboko kwe kwera.   Yehova yamenyekanishije ibikorwa bye byo gukiza.Yahishuriye abatuye isi gukiranuka kwe.   Yibutse urukundo rudahemuka yagaragarije Abisirayeli n’ukuntu yaberetse ko ari uwizerwa. Abatuye isi bose babonye ukuntu Imana yakijije abantu bayo.   Mwebwe mwese abatuye isi, nimurangururire Yehova ijwi ryo gutsinda. Munezerwe kandi murangurure ijwi ry’ibyishimo. Nimumusingize muririmba.   Muririmbire Yehova mumusingiza kandi mucuranga inanga.Mucurange inanga kandi muririmbe.   Muvuze impanda* kandi muvuze ihembe.Murangururire imbere y’umwami Yehova ijwi ryo gutsinda.   Inyanja n’ibiyirimo byose bihinde nk’inkuba,N’isi n’abayituye bose.   Inzuzi zikome mu mashyi.Imisozi yose irangururire rimwe ijwi ry’ibyishimo imbere y’Imana,   Kuko Yehova aje gucira isi urubanza. Azacira isi urubanza rukiranuka,N’abatuye isi abacire urubanza rutabera.

Ibisobanuro ahagana hasi

Ni igikoresho cy’umuzika.