Zaburi 91:1-16

  • Imana iturindira ahantu hari umutekano

    • Izakurinda umutezi w’inyoni (3)

    • Hungira munsi y’amababa y’Imana (4)

    • Abantu ibihumbi bazagwa ariko wowe nta cyo uzaba (7)

    • Abamarayika bazategekwa kukurinda (11)

91  Umuntu wese utuye ahantu h’Isumbabyose hari umutekano,Azaruhukira mu gicucu cy’Ishoborabyose.   Nzabwira Yehova nti: “Uri ubuhungiro bwanjye n’urukuta rurerure runkingira.Uri Imana yanjye niringira.”   Kuko ari we uzagukiza akagukura mu mutego w’umutezi w’inyoni,Akagukiza icyorezo kirimbura.   Azagutwikiriza amababa ye kugira ngo hatagira ikikugeraho,Kandi uzahungira munsi y’amababa ye. Ubudahemuka bwe buzakubera nk’ingabo nini n’urukuta rurerure rukurinda.   Ntuzatinya ibiteye ubwoba bya nijoro,Cyangwa umwambi ugenda ku manywa,   Ntuzatinya icyorezo gikwirakwira nijoro,Cyangwa icyorezo cyica ku manywa.   Abantu 1.000 bazagwa iruhande rwawe,N’abantu 10.000 bagwe iburyo bwawe,Ariko wowe ntibizakugeraho.   Uzabirebesha amaso yawe gusa,Urebe igihano kigera ku babi.   Kuko wavuze uti: “Yehova ni ubuhungiro bwanjye.” Isumbabyose ni yo intuza ahantu hari umutekano. 10  Nta cyago kizakugeraho,Kandi nta cyorezo kizegera aho utuye. 11  Kuko izategeka abamarayika bayo,Kugira ngo bakurinde aho uzajya hose. 12  Bazagutwara mu maboko yabo,Kugira ngo udakubita ikirenge ku ibuye. 13  Uzakandagira intare ikiri nto n’inzoka y’ubumara.Uzaribata* intare ifite imbaraga n’ikiyoka kinini. 14  Imana yaravuze iti: “Kubera ko ankunda, nanjye nzamukiza. Nzamurinda kuko azi izina ryanjye. 15  Azansenga kandi nanjye nzamwumva musubize. Nzamuba hafi igihe azaba afite ibibazo, Kandi nzamutabara muhe icyubahiro. 16  Nzatuma abaho imyaka myinshi,Kandi nzamwereka ko ari njye umukiza.”

Ibisobanuro ahagana hasi

Cyangwa “uzanyukanyuka.”