Zaburi 58:1-11

  • Hariho Imana icira isi urubanza

    • Isengesho ry’umuntu usaba ko ababi bahanwa (6-8)

Ku muyobozi w’abaririmbyi. Iyi ndirimbo iri mu njyana yitwa “Wirimbura.”Ni zaburi ya Dawidi. Mikitamu.* 58  Ese mwashobora kuvuga ibyo gukiranuka kandi mwicecekeye? Mwa bana b’abantu mwe, ese mushobora guca imanza zitabera?   Ntibishoboka, kuko mu mitima yanyu muba mucura imigambi yo gukora ibibi,Kandi mukorera mu gihugu ibikorwa by’urugomo.   Ababi bangiritse kuva bakivuka.Batangiye kuyobagurika no kubeshya bakimara kuvuka.   Amagambo yabo ameze nk’ubumara bw’inzoka.Ntibumva, bameze nk’inzoka y’inkazi yigira nk’aho itumva.   Ibyo umugombozi* yayikorera byose ntibyumva,N’iyo yaba ari umugombozi w’umuhanga.   Mana, ukure amenyo y’abo bagome. Yehova, umenagure inzasaya z’abo bantu bameze nk’intare.   Bashireho nk’uko amazi atemba akagera aho agakama. Imana ifate umuheto wayo maze ibarase imyambi bagwe.   Babe nk’ikinyamushongo kigenda gishonga.Bamere nk’umwana wapfuye avuka, utarigeze abona izuba.   Mucana inkwi z’amahwa, ariko Imana izohereza umuyaga utware izo nkwi, izumye n’izitumye,Mbere yuko inkono zanyu zishyuha. 10  Umukiranutsi azishimira ko wamuhoreye,Kandi azakandagira mu maraso y’ababi. 11  Abantu bazavuga bati: “Rwose umukiranutsi ahabwa igihembo. Ni ukuri hariho Imana ica imanza mu isi.”

Ibisobanuro ahagana hasi

Ni umuntu uvura uwariwe n’inzoka.