Zaburi 135:1-21

  • Musingize Yehova kuko akomeye

    • Ibimenyetso n’ibitangaza byo muri Egiputa (8, 9)

    • “Izina ryawe rizahoraho iteka ryose” (13)

    • Ibigirwamana nta buzima bigira (15-18)

135  Nimusingize Yah!* Nimusingize izina rya Yehova.Nimusingize Yehova mwa bagaragu be mwe,   Mwe muhagaze mu nzu ya Yehova,Mu bikari by’inzu y’Imana yacu.   Nimusingize Yah, kuko Yehova ari mwiza. Muririmbe musingiza izina rye kuko bishimishije.   Yah yitoranyirije Yakobo.Yitoranyirije Isirayeli ngo abe umutungo we wihariye.   Nzi neza ko Yehova akomeye.Umwami wacu aruta izindi mana zose.   Ibyo Yehova yishimira gukora byose arabikora,Haba mu ijuru, ku isi, mu nyanja no mu ndiba y’inyanja.   Atuma ibihu bizamuka biturutse ku mpera y’isi.Ni we wohereza imirabyo n’imvura.Azana umuyaga awukuye mu bigega bye.   Ni we wishe abana b’imfura bo muri Egiputa,N’amatungo yavutse mbere.   Ni we wohereje muri Egiputa ibimenyetso n’ibitangaza,Byibasira Farawo n’abagaragu be bose. 10  Ni we warimbuye abantu bo mu bihugu byinshi,Yica n’abami bakomeye. 11  Yishe Sihoni umwami w’AbamoriNa Ogi umwami w’i Bashani,Arimbura n’ubwami bwose bw’i Kanani. 12  Ni we watanze igihugu cyabo,Ngo kibe umurage w’abantu be, ari bo Bisirayeli. 13  Yehova, izina ryawe rizahoraho iteka ryose. Yehova, gukomera kwawe kuzahoraho uko ibihe bizagenda bisimburana. 14  Yehova azarenganura abantu be,Kandi azagirira impuhwe abagaragu be. 15  Ibigirwamana abantu basenga ni ifeza na zahabu,Kandi byakozwe n’abantu. 16  Bifite akanwa ariko ntibishobora kuvuga.Bifite amaso ariko ntibishobora kubona. 17  Bifite amatwi ariko ntibishobora kumva. Nta mwuka uba mu kanwa kabyo. 18  Ababikora n’ababyiringira,Bazamera nka byo. 19  Mwa Bisirayeli mwe, nimusingize Yehova. Mwebwe abakomoka kuri Aroni, nimusingize Yehova. 20  Mwebwe abakomoka kuri Lewi, nimusingize Yehova. Mwa batinya Yehova mwe, nimusingize Yehova. 21  Yehova nasingizwe ari i Siyoni,We utuye i Yerusalemu. Nimusingize Yah!

Ibisobanuro ahagana hasi

Cyangwa “Haleluya.” Yah ni impine y’izina Yehova.