Zaburi 118:1-29

  • Mushimire Yehova kuko yatsinze

    • ‘Natakambiye Yah, maze aransubiza’ (5)

    • “Yehova ari mu ruhande rwanjye” (6, 7)

    • Ibuye banze ryabaye irikomeza imfuruka (22)

    • “Uje mu izina rya Yehova” (26)

118  Mushimire Yehova kuko ari mwiza,Urukundo rwe rudahemuka ruhoraho iteka ryose.   Isirayeli nivuge iti: “Urukundo rwe rudahemuka ruhoraho iteka ryose.”   Abakomoka kuri Aroni nibavuge bati: “Urukundo rwe rudahemuka ruhoraho iteka ryose.”   Abatinya Yehova nibavuge bati: “Urukundo rwe rudahemuka ruhoraho iteka ryose.”   Igihe nari ndi mu bibazo natakambiye Yah,Maze Yah aransubiza, anshyira ahantu hari umutekano.   Yehova ari mu ruhande rwanjye, sinzatinya. Umuntu yantwara iki?   Yehova aranshyigikiye kandi ni we untabara.Nzishimira ko abanyanga batsinzwe.   Guhungira kuri Yehova ni byiza,Kuruta kwiringira abantu.   Guhungira kuri Yehova ni byiza,Kuruta kwiringira abatware. 10  Abantu bo mu bihugu byose barangose,Ariko nabigijeyo,Mu izina rya Yehova. 11  Barangose, barangota koko,Ariko nabigijeyo,Mu izina rya Yehova. 12  Bari bangose nk’inzuki,Ariko bazimye vuba nk’umuriro waka mu mahwa. Nabirukanye,Mu izina rya Yehova. 13  Baransunitse cyane bashaka ko ngwa,Ariko Yehova yaramfashije. 14  Yah ni we mpungiraho akampa imbaraga.Ni we mukiza wanjye. 15  Ijwi ry’ibyishimo no gutsinda,Byumvikanira mu mahema y’abakiranutsi. Ukuboko kwa Yehova kw’iburyo gufite imbaraga. 16  Ukuboko kw’iburyo kwa Yehova gukora ibikorwa bikomeye.Ukuboko kw’iburyo kwa Yehova gufite imbaraga. 17  Erega sinzapfa! Ahubwo nzakomeza kubaho,Kugira ngo namamaze imirimo ya Yah. 18  Yah yarampannye cyane,Ariko ntiyantanze ngo mfe. 19  Nimumfungurire amarembo anyuramo abakiranutsi.Nzayinjiramo kandi nzasingiza Yah. 20  Iri ni ryo rembo rya Yehova. Abakiranutsi bazaryinjiramo. 21  Nzagusingiza kuko wanshubije,Kandi ukankiza. 22  Ibuye abubatsi banze,Ni ryo ryabaye irikomeza imfuruka. 23  Ibyo ni Yehova wabikoze,Kandi ni ibitangaza mu maso yacu. 24  Uyu ni umunsi Yehova yashyizeho.Nimureke twishime kandi tunezerwe. 25  Yehova, turakwinginze dukize! Yehova, turakwinginze dufashe dutsinde! 26  Uje mu izina rya Yehova, nahabwe umugisha.Tubasabiye umugisha turi mu nzu ya Yehova. 27  Yehova ni Imana yacu,Kandi ni we utumurikira. Mwifatanye mu mutambagiro mufite amashami mu ntoki,Mugere ku gicaniro. 28  Uri Imana yanjye kandi nzagusingiza.Mana yanjye, nzaguhesha icyubahiro. 29  Mushimire Yehova kuko ari mwiza.Urukundo rwe rudahemuka ruhoraho iteka ryose.

Ibisobanuro ahagana hasi