Intangiriro 8:1-22

  • Amazi y’Umwuzure agabanuka (1-14)

    • Yohereza inuma (8-12)

  • Basohoka mu bwato (15-19)

  • Imana itanga isezerano ku isi (20-22)

8  Ariko Imana yita* kuri Nowa n’inyamaswa n’amatungo yose byari kumwe na we mu bwato maze izana umuyaga uhuha ku isi, amazi atangira kugabanuka.  Amasoko yo mu ijuru arafungwa n’ibitangira amazi byo mu ijuru birafungwa maze imvura irahita.  Nuko amazi atangira kugabanuka ku isi, agenda agabanuka buhoro buhoro, ku buryo iminsi 150 yarangiye amazi yaragabanutse.  Ku itariki ya 17 y’ukwezi kwa karindwi, ubwato buhagarara ku misozi ya Ararati.  Kandi amazi akomeza kugenda agabanuka buhoro buhoro kugeza mu kwezi kwa cumi. Ku itariki ya mbere y’ukwezi kwa cumi, impinga z’imisozi ziragaragara.  Nuko hashize iminsi 40 Nowa akingura idirishya yari yarashyize ku bwato,  maze yohereza igikona, gikomeza kuguruka hanze kikajya kigenda kikagaruka mu bwato, kugeza igihe amazi yakamiye ku isi.  Nyuma yaho yohereza inuma kugira ngo arebe niba amazi yari yarashize ku butaka.  Ariko inuma ntiyabona aho ihagarara maze igaruka aho Nowa yari ari mu bwato kubera ko amazi yari akiri ku isi hose. Ayibonye asohora ukuboko arayifata maze ayinjiza mu bwato. 10  Nuko ategereza indi minsi irindwi, hanyuma yongera kohereza inuma. 11  Iyo numa igaruka nimugoroba, ifite ikibabi cy’umwelayo kikimara gucibwa maze Nowa amenya ko amazi yagabanutse ku isi. 12  Nuko ategereza indi minsi irindwi, hanyuma yohereza ya numa ariko noneho ntiyongera kugaruka. 13  Ku itariki ya mbere y’ukwezi kwa mbere, igihe Nowa yari afite imyaka 601, amazi yari yakamye ku isi. Nuko Nowa akuraho igice cy’igisenge* cy’ubwato areba hanze maze abona ubutaka bwarumutse. 14  Ku itariki ya 27 y’ukwezi kwa kabiri, isi yari yarumutse neza. 15  Nuko Imana ibwira Nowa iti: 16  “Sohoka mu bwato, wowe n’umugore wawe n’abahungu bawe n’abagore b’abahungu bawe. 17  Usohokane n’ibyaremwe byose bifite ubuzima biri kumwe nawe byo mu moko atandukanye, ibiguruka n’inyamaswa zo mu gasozi n’izindi nyamaswa zose zigenda ku butaka, kuko bigomba kororoka bikaba byinshi ku isi.” 18  Nuko Nowa arasohoka ari kumwe n’abahungu be, umugore we n’abagore b’abahungu be. 19  Ibyaremwe byose bifite ubuzima, inyamaswa zose zigenda ku butaka, ibiguruka byose n’izindi nyamaswa zose zisohoka mu bwato ziri mu matsinda. 20  Nuko Nowa yubakira Yehova igicaniro* kandi afata ku nyamaswa zose zitanduye* no ku biguruka byose bitanduye, arabitamba biba ibitambo bitwikwa n’umuriro kuri icyo gicaniro. 21  Yehova yumva impumuro nziza.* Yehova aribwira ati: “Sinzongera kuvuma ubutaka* mbitewe n’abantu, kuko ibyo batekereza mu mitima yabo ari bibi* uhereye mu buto bwabo, kandi sinzongera kurimbura ibifite ubuzima byose nk’uko nabirimbuye. 22  Kuva ubu ku isi hazahoraho ibihe byo gutera imbuto no gusarura, ubukonje n’ubushyuhe, igihe cy’izuba* n’igihe cy’imvura* n’amanywa n’ijoro.”

Ibisobanuro ahagana hasi

Cyangwa “yibuka.”
Cyangwa “umupfundikizo.”
Ni ahantu batambiraga ibitambo. Reba Ibisobanuro by’amagambo.
Cyangwa “zitazira.”
Cyangwa “ishimisha, icurutsa.”
Kuvuma ni ukwifuriza ibibi umuntu cyangwa ikintu.
Cyangwa “imitima yabo ibogamira ku bibi.”
Cyangwa “impeshyi.”
Cyangwa “itumba.”