Zaburi 7:1-17

Indirimbo y’agahinda Dawidi yaririmbiye Yehova, amubwira amagambo ya Kushi w’Umubenyamini. 7  Yehova Mana yanjye,+ ni wowe nahungiyeho.+Ntabara unkize abantoteza bose,+   Kugira ngo hatagira utanyaguza ubugingo bwanjye nk’intare,+Akanshikuza ntafite untabara.+   Yehova Mana yanjye, niba hari icyo nakoze,+Niba hari uwo amaboko yanjye yarenganyije,+   Niba narituye inabi uwangiriye neza,+Cyangwa niba naranyaze uwashatse kungirira nabi ntabigereho,+   Umwanzi akurikirane ubugingo bwanjye,+Amfate maze anyukanyukire* hasi, Ashyire icyubahiro cyanjye mu mukungugu. Sela.   Yehova, hagurukana uburakari bwawe,+Haguruka urwanye abandakarira bakandwanya,+ Kanguka untabare,+ kuko wategetse ko ubutabera bwubahirizwa.+   Iteraniro ry’amahanga rigukikize,Maze urihindukirane uturutse hejuru.   Yehova ni we uzacira abantu urubanza.+Yehova, ncira urubanza ruhuje no gukiranuka kwanjye,+ Ukurikije ubudahemuka bwanjye.+   Ndakwinginze, ububi bw’abakora ibibi niburangire,+Kandi ushyigikire umukiranutsi.+ Imana ikiranuka+ ni yo igenzura umutima+ n’impyiko.*+ 10  Imana ni yo ifite ingabo inkingira,+ ni yo Mukiza w’abafite imitima iboneye.+ 11  Imana ni Umucamanza ukiranuka,+Kandi buri munsi ivuga amagambo akaze yo kwamagana ababi. 12  Nihagira uwanga guhindukira,+ izatyaza inkota yayo,+Izabanga umuheto wayo yitegure kurasa.+ 13  Izategura intwaro zayo zo kwica,+Imyambi yayo izayigira imyambi yaka umuriro.+ 14  Dore hari umuntu utwite ibibi,+Yasamye akaga none azabyara ibinyoma.+ 15  Yasibuye umwobo, arawucukura;+Ariko azagwa mu mwobo yicukuriye.+ 16  Akaga ke kazamugaruka ku mutwe,+Urugomo rwe ruzamumanukira ku mutwe.+ 17  Nzasingiza Yehova ku bwo gukiranuka kwe,+Nzaririmbira izina+ rya Yehova Usumbabyose.+

Ibisobanuro ahagana hasi