Zaburi 43:1-5

43  Mana, ncira urubanza,+ Kandi umburanire mu rubanza+ mburana n’ishyanga ry’abahemu. Unkize umuntu w’umuriganya kandi ukiranirwa,+   Kuko uri Imana yanjye n’igihome cyanjye.+Kuki wantaye?Kuki ngenda mbabaye bitewe n’umwanzi unkandamiza?+   Ohereza urumuri rwawe n’ukuri kwawe+Kugira ngo binyobore,+Binjyane ku musozi wawe wera no mu ihema ryawe rihebuje.+   Nzaza ku gicaniro cy’Imana,+Ku Mana nishimira nkayinezererwa.+Mana, Mana yanjye, nzagusingiza ncuranga inanga.+   Bugingo bwanjye, ni iki gitumye wiheba,+Kandi ni iki gitumye umbuza amahwemo?Tegereza Imana.+Nzongera nyisingize kuko ari yo Mana yanjye n’umukiza wanjye ukomeye.+

Ibisobanuro ahagana hasi