Zaburi 148:1-14

148  Nimusingize Yah!+Musingirize Yehova mu ijuru,+Mumusingirize hejuru.+   Nimumusingize mwa bamarayika be mwese mwe;+Nimumusingize mwa ngabo ze mwese mwe.+   Wa zuba we nawe wa kwezi we, nimumusingize.+Mwa nyenyeri zimurika mwese mwe, nimumusingize.+   Nimumusingize mwa majuru asumba andi majuru mwe,+Namwe mwa mazi yo hejuru y’amajuru mwe.+   Nibisingize izina rya Yehova,+Kuko ari we wategetse bikaremwa.+   Ni we utuma bigumaho iteka ryose, kugeza ibihe bitarondoreka.+Yatanze itegeko, kandi ntirizavaho.+   Nimusingirize Yehova mu isi,+Mwa bikoko byo mu nyanja mwe, namwe mwa mihengeri mwese mwe.+   Wa muriro we, nawe wa rubura we, nawe shelegi we, nawe wa mwotsi ubuditse we,+Nawe wa muyaga ukaze we, usohoza ijambo rye,+   Mwa misozi mwe, namwe mwa dusozi mwese mwe,+Mwa biti by’imbuto mwe namwe mwa masederi mwese mwe,+ 10  Mwa nyamaswa mwe namwe mwa matungo mwese mwe,+Mwa bikururuka mwe, namwe mwa nyoni mwe.+ 11  Mwa bami bo mu isi+ mwe, namwe mwa mahanga mwese mwe,Mwa batware+ mwe, namwe mwa bacamanza bo mu isi mwese mwe,+ 12  Mwa basore+ mwe namwe nkumi,+Mwa basaza+ mwe namwe bana.+ 13  Nibisingize izina rya Yehova,+Kuko izina rye ari ryo ryonyine riri hejuru hadashyikirwa.+Icyubahiro cye kiri hejuru y’isi n’ijuru.+ 14  Azashyira hejuru ihembe ry’ubwoko bwe,+Azashyira hejuru ishimwe ry’indahemuka ze zose,+ Ari ryo shimwe rya Isirayeli, ubwoko buri hafi ye.+Nimusingize Yah!+

Ibisobanuro ahagana hasi