Zaburi 146:1-10

146  Nimusingize Yah!+Bugingo bwanjye, singiza Yehova.+   Nzasingiza Yehova mu buzima bwanjye bwose.+Nzaririmbira Imana yanjye igihe cyose nzaba nkiriho.+   Ntimukiringire abakomeye,+Cyangwa undi mwana w’umuntu wese wakuwe mu mukungugu, kuko adashobora gutanga agakiza.+   Umwuka we umuvamo,+ agasubira mu butaka bwe;+Uwo munsi ibitekerezo bye birashira.+   Hahirwa umuntu ufite Imana ya Yakobo ho umutabazi,+Akiringira Yehova Imana ye,+   Umuremyi w’ijuru n’isi+N’inyanja n’ibibirimo byose;+ Ni we ukomeza ukuri kugeza ibihe bitarondoreka,+   Ni we urenganura abariganyijwe,+Agaha abashonje ibyokurya.+ Yehova abohora ababoshywe.+   Yehova ahumura amaso y’impumyi;+Yehova yunamura abahetamye;+ Yehova akunda abakiranutsi.+   Yehova arinda abimukira;+Atabara imfubyi n’umupfakazi,+Ariko inzira+ y’ababi arayigoreka.+ 10  Yehova azaba umwami kugeza iteka ryose,+Siyoni we, Imana yawe izakomeza kuba umwami uko ibihe bizagenda bikurikirana.+Nimusingize Yah!+

Ibisobanuro ahagana hasi