Zaburi 136:1-26

136  Nimushimire Yehova kuko ari mwiza,+Kuko ineza ye yuje urukundo ihoraho iteka ryose.+   Nimushimire Imana iruta izindi mana zose,+Kuko ineza yayo yuje urukundo ihoraho iteka ryose.+   Nimushimire Umwami w’abami,+Kuko ineza ye yuje urukundo ihoraho iteka ryose.+   Nimushimire ukora ibitangaje wenyine agakora ibikomeye,+Kuko ineza ye yuje urukundo ihoraho iteka ryose.+   Nimushimire uwaremesheje ijuru ubwenge,+Kuko ineza ye yuje urukundo ihoraho iteka ryose.+   Nimushimire uwasanzuye isi hejuru y’amazi,+Kuko ineza ye yuje urukundo ihoraho iteka ryose.+   Nimushimire uwashyizeho ibimurika binini,+Kuko ineza ye yuje urukundo ihoraho iteka ryose;+   Agashyiraho n’izuba kugira ngo ritegeke ku manywa,+Kuko ineza ye yuje urukundo ihoraho iteka ryose;+   Ndetse agashyiraho ukwezi n’inyenyeri ngo bitegeke ijoro,+Kuko ineza ye yuje urukundo ihoraho iteka ryose.+ 10  Nimushimire uwakubise Egiputa akica imfura zayo,+Kuko ineza ye yuje urukundo ihoraho iteka ryose;+ 11  Ari na we wakuyeyo Isirayeli,+Kuko ineza ye yuje urukundo ihoraho iteka ryose;+ 12  Ayikujeyo ukuboko gukomeye kandi kurambuye,+Kuko ineza ye yuje urukundo ihoraho iteka ryose. 13  Nimushimire uwagabanyije Inyanja Itukura mo kabiri,+Kuko ineza ye yuje urukundo ihoraho iteka ryose;+ 14  Agatuma Abisirayeli bayinyuramo hagati,+Kuko ineza ye yuje urukundo ihoraho iteka ryose;+ 15  Agakunkumurira Farawo n’ingabo ze mu Nyanja Itukura,+Kuko ineza ye yuje urukundo ihoraho iteka ryose.+ 16  Nimushimire uwanyujije ubwoko bwe mu butayu,+Kuko ineza ye yuje urukundo ihoraho iteka ryose.+ 17  Nimushimire uwishe abami bakomeye,+Kuko ineza ye yuje urukundo ihoraho iteka ryose;+ 18  Akica abami b’ibihangange,+Kuko ineza ye yuje urukundo ihoraho iteka ryose;+ 19  Akica Sihoni umwami w’Abamori,+Kuko ineza ye yuje urukundo ihoraho iteka ryose;+ 20  Na Ogi umwami w’i Bashani,+Kuko ineza ye yuje urukundo ihoraho iteka ryose;+ 21  Agatanga igihugu cyabo ngo kibe umurage,+Kuko ineza ye yuje urukundo ihoraho iteka ryose;+ 22  Ngo kibe umurage w’umugaragu we Isirayeli,+Kuko ineza ye yuje urukundo ihoraho iteka ryose;+ 23  Ni we watwibutse ubwo twari twaracishijwe bugufi,+Kuko ineza ye yuje urukundo ihoraho iteka ryose;+ 24  Akadukiza kenshi akatuvana mu nzara z’abanzi bacu,+Kuko ineza ye yuje urukundo ihoraho iteka ryose;+ 25  We ugaburira ibifite umubiri byose,+Kuko ineza ye yuje urukundo ihoraho iteka ryose.+ 26  Nimushimire Imana yo mu ijuru,+Kuko ineza yayo yuje urukundo ihoraho iteka ryose.+

Ibisobanuro ahagana hasi