Yosuwa 17:1-18

17  Umuryango wa Manase,+ imfura+ ya Yozefu, uhabwa umugabane.+ Uwo mugabane wahawe Makiri+ wari imfura ya Manase, akaba na se wa Gileyadi,+ kuko yari intwari ku rugamba.+ Yahawe i Gileyadi+ n’i Bashani.  Bene Manase bari basigaye na bo bahabwa umugabane hakurikijwe amazu yabo. Abo ni bene Abiyezeri,+ bene Heleki,+ bene Asiriyeli, bene Shekemu,+ bene Heferi na bene Shemida.+ Abo ni bo bagabo bakomoka kuri Manase mwene Yozefu, hakurikijwe amazu yabo.  Selofehadi+ mwene Heferi, mwene Gileyadi, mwene Makiri, mwene Manase, nta bahungu yagiraga; yari afite abakobwa gusa. Aya ni yo mazina y’abakobwa be: Mahila, Nowa, Hogila, Miluka na Tirusa.+  Baza imbere ya Eleyazari+ umutambyi na Yosuwa mwene Nuni n’abatware, barababwira bati “Yehova yategetse Mose kuduha gakondo mu bavandimwe bacu.”+ Nuko bahabwa gakondo mu bavandimwe ba se, nk’uko Yehova yabitegetse.+  Manase ahabwa imigabane icumi yiyongera ku gihugu cy’i Gileyadi n’icy’i Bashani, byari hakurya ya Yorodani,+  kuko abakobwa bo mu muryango wa Manase bahawe gakondo mu bahungu be. Abandi bo mu muryango wa Manase bari barahawe igihugu cy’i Gileyadi.  Urugabano rwa gakondo ya Manase rwavaga kuri gakondo ya Asheri rukagera i Mikimetati+ iteganye n’i Shekemu,+ rugakata iburyo rwerekeza aho abaturage bo muri Eni-Tapuwa bari batuye.  Akarere ka Tapuwa+ kabaye aka Manase, ariko umugi wa Tapuwa wo ku rugabano rwa Manase wari uwa bene Efurayimu.  Urwo rugabano rwaramanukaga rukagera mu kibaya cy’i Kana, rugakomeza mu majyepfo aho imigi+ ya Efurayimu yari yubatse muri icyo kibaya, imigi yari hagati mu migi ya Manase. Urugabano rwa Manase rwari mu majyaruguru y’icyo kibaya rukagarukira ku nyanja.+ 10  Mu majyepfo hari aha Efurayimu, naho mu majyaruguru hakaba aha Manase, urugabano rwe rukaba inyanja.+ Mu majyaruguru yahanaga imbibi na Asheri, naho mu burasirazuba agahana imbibi na Isakari. 11  Iyi ni yo migi yahawe Manase+ muri gakondo ya Isakari no muri gakondo ya Asheri, ayihanwa n’abaturage bayo n’imidugudu iyikikije: Beti-Sheyani,+ Ibuleyamu,+ Dori,+ Eni-Dori,+ Tanaki+ na Megido,+ ni ukuvuga uturere dutatu tw’imisozi. 12  Bene Manase ntibashoboye kwigarurira iyo migi,+ ahubwo Abanyakanani bakomeje gutura muri icyo gihugu.+ 13  Abisirayeli bamaze gukomera,+ bakoresheje Abanyakanani imirimo y’agahato,+ ariko ntibabirukanye burundu.+ 14  Nuko bene Yozefu babaza Yosuwa bati “kuki waduhaye umugabane+ umwe gusa kandi Yehova yaraduhaye umugisha, ubu tukaba twaragwiriye tukaba benshi?”+ 15  Yosuwa arabasubiza ati “niba muri benshi nimuzamuke mujye mu ishyamba riri mu gihugu cy’Abaperizi+ n’Abarefayimu+ muriteme, kuko akarere k’imisozi miremire+ ya Efurayimu kababanye gato.” 16  Bene Yozefu baramubwira bati “akarere k’imisozi miremire ntikaduhagije kandi Abanyakanani bose batuye mu gihugu cy’ibibaya, baba ab’i Beti-Sheyani+ n’imidugudu ihakikije cyangwa abo mu kibaya cy’i Yezereli,+ bafite amagare y’intambara+ afite inziga zikwikiyemo ibyuma bityaye cyane.” 17  Yosuwa asubiza Efurayimu na Manase bene Yozefu ati “muri benshi koko kandi mufite imbaraga nyinshi.+ Ntimukwiriye guhabwa umugabane umwe,+ 18  ahubwo akarere k’imisozi miremire kose kagomba kuba akanyu.+ Kubera ko hari ishyamba, muzahateme habe urugabano rwa gakondo yanyu. Muzirukane Abanyakanani nubwo bafite imbaraga kandi bakaba bafite amagare y’intambara afite inziga zikwikiyemo ibyuma bityaye cyane.”+

Ibisobanuro ahagana hasi