Yobu 27:1-23

27  Yobu yongera guterura amagambo y’ibisigo+ ati   “Ndahiye kubaho kw’Imana+ yanze kundenganura,+Kandi ndahiye kubaho kw’Ishoborabyose yatumye ubugingo bwanjye busharirirwa:+   Igihe cyose umwuka wanjye wose uzaba ukindimo,N’umwuka w’Imana ukiri mu mazuru yanjye,+   Iminwa yanjye ntizavuga ibyo gukiranirwa,Kandi ururimi rwanjye ntiruzavuga ibinyoma!   Ntibikabeho ko mbabaraho gukiranuka!+Kugeza aho nzapfira, sinzikuraho ubudahemuka+ bwanjye!   Nagundiriye gukiranuka kwanjye kandi sinzakurekura;+Umutima wanjye nta cyo uzandega mu minsi yose yo kubaho kwanjye.+   Umwanzi wanjye abe mubi mu buryo bwose,+Kandi undwanya abe inkozi y’ibibi.   Ese ibyiringiro by’umuhakanyi biba ari ibihe iyo Imana imukuyeho,+Cyangwa iyo imwambuye ubugingo bwe?+   Ese Imana izumva gutaka kweIgihe azaba agezweho n’amakuba?+ 10  Ese azanezererwa Ishoborabyose?Ese azambaza Imana ibihe byose? 11  Nzabigisha binyuze ku kuboko kw’Imana;Sinzabahisha iby’Ishoborabyose.+ 12  Dore mwese mwareretswe;None se ni iki gituma mukomeza kuba abantu batagira umumaro?+ 13  Uwo ni wo mugabane Imana iha umuntu mubi,+Kandi ni wo murage Ishoborabyose izaha abanyagitugu. 14  Iyo abana be bagwiriye, aba ari ukugira ngo bazagabizwe inkota;+Kandi abamukomokaho ntibazagira ibyokurya bihagije. 15  Abe bazarokoka bazahambwa mu gihe cy’icyorezo cy’indwara yica,Kandi abapfakazi babo ntibazabaririra.+ 16  Niyo yarundanya ifeza nk’urundanya umukungugu,Akarundanya imyambaro nk’urundanya ibumba, 17  Azayitegura ariko umukiranutsi ni we uzayambara,+N’ifeza ye, utariho urubanza ni we uzayigabana. 18  Yiyubakiye inzu nk’agakoko,Nk’ingando+ umurinzi yiyubakira. 19  Azaryama ari umukire, ariko nta cyo azasarura;Azabumbura amaso ye ariko nta cyo azabona.+ 20  Ibiteye ubwoba bitunguranye bizamwisukaho nk’amazi,+Inkubi y’umuyaga imujyane nijoro. 21  Umuyaga w’iburasirazuba uzamutwara+ agendereko,Kandi uzamushushubikanya umuvane aho yari ari.+ 22  Uzamwihuraho we kumugirira impuhwe,+Kandi rwose azagerageza guhunga imbaraga zawo.+ 23  Bazamukomera mu mashyi bamumwaza,+Bamukubitire ikivugirizo+ bari aho yahoze.

Ibisobanuro ahagana hasi