Yobu 19:1-29

19  Nuko Yobu arasubiza ati   “Muzakomeza kubabaza ubugingo bwanjye kugeza ryari?+Muzahereza he kumvunaguza amagambo yanyu?+   Dore bubaye ubwa cumi muncyaha;Kandi ntimuterwa isoni no kungirira nabi.+   Niba naranakosheje,+Icyaha cyanjye ni jye kiriho.   Niba mushaka kunyiyemeraho,+Mugaragaza ko umugayo wanjye ufite ishingiro,+   Mumenye ko Imana ari yo yanyobeje,Ikamfungira mu rushundura ihigisha.+   Dore nkomeza gutaka mvuga nti ‘urugomo we!,’ ariko nta wunyumva;+Nkomeza gutabaza, ariko nta butabera buriho.+   Inzira yanjye yayifungishije urukuta rw’amabuye,+ none sinshobora gutambuka;Imihanda nyuramo iyishyiramo umwijima.+   Yanyambuye icyubahiro cyanjye,+Inkura ikamba ku mutwe. 10  Yaranshenye hose hose, none ndagiye;Yaranduye ibyiringiro byanjye nk’urandura igiti. 11  Nanone yankongereje uburakari bwayo,+Ikomeza kumfata nk’umwanzi wayo. 12  Ingabo zayo ziza zishyize hamwe zigatinda inzira zinyuramo zintera,+Zigakambika zigose ihema ryanjye. 13  Abavandimwe banjye yabashyize kure yanjye,+N’abari banzi baranyitaruye. 14  Inkoramutima zanjye ntizigihari,+Kandi abo nari nzi baranyibagiwe. 15  Abacumbitse mu nzu yanjye+ n’abaja banjye bamfata nk’umunyamahanga;Nababereye nk’umuntu batigeze kumenya rwose. 16  Nahamagaye umugaragu wanjye ariko ntiyanyitaba,Nkomeza kumwingingisha akanwa kanjye ngo angirire impuhwe. 17  Umwuka wanjye usigaye utera iseseme umugore wanjye,+Kandi nsigaye nukira bene mama. 18  Abana bato na bo baranyanze;+Mfa guhaguruka gusa, bagatangira kumvuga nabi. 19  Abo mu nkoramutima zanjye bose baranyanga,+Kandi abo nakundaga banteye umugongo.+ 20  Uruhu rwanjye n’umubiri wanjye byumiye ku magufwa yanjye;+Ndokoka ku kaburembe. 21  Mwa ncuti zanjye mwe, nimungirire impuhwe, rwose mungirire impuhwe,+Kuko ukuboko kw’Imana kwankozeho.+ 22  Kuki mukomeza kuntoteza nk’uko Imana intoteza,+Ntimuhage inyama zanjye? 23  Icyampa ubu amagambo yanjye akandikwa!Icyampa akandikwa mu gitabo! 24  Akandikishwa ikaramu y’icyuma+ n’icyuma cy’isasu,Agakebwa ubudasibangana ku rutare! 25  Nzi neza ko umucunguzi wanjye+ ariho;Nzi ko azaza inyuma yanjye, agahagarara+ ku mukungugu. 26  Nibamara kunkuraho uruhu rwanjye, bizamera bitya;Nubwo umubiri wanjye uzaba washizeho, nzareba Imana. 27  Jye ubwanjye nzayirebera,+Amaso yanjye azayibona, atari undi w’ahandi.Impyiko zanjye zanegekariyemo. 28  Kuko muvuga muti ‘kuki dukomeza kumutoteza?’+Ko umuzi w’ikibazo wabonetse muri jye. 29  Muterwe ubwoba n’inkota,+Kuko inkota ibanguriwe abakora ibyaha,Kugira ngo mumenye ko hariho umucamanza.”+

Ibisobanuro ahagana hasi