Yobu 16:1-22

16  Nuko Yobu arasubiza ati   “Numvise byinshi nk’ibyo.Mwese muri abahumuriza barushya!+   Mbese amagambo y’imfabusa ntarangira?+Cyangwa hari ikikubabaje ku buryo wasubiza?   Nanjye nashoboraga kuvuga nkamwe.Mbese iyo muza kuba mumeze nk’uko meze uku,Nari kubabwira amagambo akomeye yo kubanegura,+Nkabazunguriza umutwe?+   Nari kubakomeresha amagambo yo mu kanwa kanjye,+Kandi iminwa yanjye ntireke kubahumuriza . . .   Nubwo navuga, si byo byagabanya ububabare bwanjye,+Kandi se ndetse kuvuga, byanyoroherezaho iki?   Ariko noneho yarananije;+Abo twateraniraga hamwe bose yarabazahaje.   Nanone waramfashe, kandi ibyo ni byo binshinja,+Kunanuka kwanjye kwarampagurukiye; ni ko gushinja mu maso hanjye.   Uburakari bwayo bwaranshwanyaguje, kandi inyanga urunuka.+Ndetse impekenyera amenyo.+Umwanzi wanjye andeba ikijisho.+ 10  Baranyasamiye,+Bankubitisha ibitutsi ku matama,Banteraniraho ari benshi.+ 11  Imana yampanye mu maboko y’abana bato,Injugunya mu maboko y’abagome.+ 12  Nari nguwe neza ariko irampungabanya,+Imfata ku gakanu iranjanjagura,Iranyibasira. 13  Abarashi+ bayo barangose;Insatura impyiko+ kandi ntiyangirira impuhwe,Isuka hasi ibyo mu gasabo k’indurwe kanjye. 14  Ikomeza kuncamo ibyuho yungikanya;Inyirukaho nk’umunyambaraga.+ 15  Nidodeyeho ikigunira,+Ihembe ryanjye ndishinga mu mukungugu.+ 16  Amaso yanjye yatukujwe no kurira,+Kandi umwijima w’icuraburindi utwikiriye ibigohe byanjye,+ 17  Nubwo ibiganza byanjye bitarimo urugomo,N’isengesho ryanjye rikaba riboneye.+ 18  Wa si we, we gutwikira amaraso yanjye!+Kandi ijwi ryo gutaka kwanjye ntiribone aho riruhukira! 19  Dore n’ubu mu ijuru hari uhamya ibyanjye;Umuhamya wanjye ari hejuru.+ 20  Incuti zanjye ni abavugizi bavuga ibyo kundwanya;+Amaso yanjye nkomeje kuyahanga Imana nta gusinzira.+ 21  Kandi umwanzuro ugomba gufatwa hagati y’umunyambaraga n’Imana,Nk’uko bigenda hagati y’umwana w’umuntu na mugenzi we.+ 22  Hasigaye imyaka mike,Maze nkagenda nyuze mu nzira ntazagarukamo ukundi.+

Ibisobanuro ahagana hasi