Intangiriro 2:1-25

2  Uko ni ko ijuru n’isi n’ingabo zabyo zose byarangiye kuremwa.+  Ku munsi wa karindwi, Imana yari yarangije imirimo yayo, nuko itangira kuruhuka imirimo yayo yose ku munsi wa karindwi.+  Imana iha umugisha umunsi wa karindwi iraweza, kuko kuri uwo munsi ari ho yatangiye kuruhuka imirimo yayo yose y’ibyo yari yagambiriye kurema.+  Iyi ni yo nkuru ivuga iby’amateka y’ijuru n’isi mu gihe byaremwaga, ku munsi Yehova Imana yaremeyeho isi n’ijuru.+  Icyo gihe nta bihuru byari ku isi, kandi ibimera byo ku butaka byari bitaratangira kumera kuko Yehova Imana yari ataragusha imvura+ ku isi, kandi nta muntu wariho ngo ahinge ubutaka.  Ahubwo igihu+ cyavaga mu butaka kikabutosa.+  Nuko Yehova Imana arema umuntu mu mukungugu+ wo hasi,+ maze ahuha mu mazuru ye umwuka w’ubuzima,+ nuko umuntu ahinduka ubugingo buzima.+  Nanone Yehova Imana atera ubusitani muri Edeni,+ aherekeye iburasirazuba, maze ahashyira uwo muntu yari yaremye.+  Yehova Imana ameza mu butaka igiti cyose kinogeye ijisho, gifite ibyokurya byiza. Kandi hagati muri ubwo busitani amezamo igiti cy’ubuzima+ n’igiti kimenyesha icyiza n’ikibi.+ 10  Hari uruzi rwaturukaga muri Edeni rukuhira ubwo busitani, hanyuma rukigabanyamo inzuzi enye. 11  Urwa mbere ni Pishoni; ni rwo ruzengurutse igihugu cyose cy’i Havila+ kibamo zahabu. 12  Zahabu yo muri icyo gihugu ni nziza.+ Nanone haba amariragege yitwa budola+ n’amabuye y’agaciro yitwa shohamu.+ 13  Uruzi rwa kabiri rwitwa Gihoni; ni rwo ruzengurutse igihugu cyose cy’i Kushi. 14  Uruzi rwa gatatu rwitwa Hidekelu;+ ni rwo rugana mu burasirazuba bwa Ashuri.+ Naho uruzi rwa kane rwitwa Ufurate.+ 15  Nuko Yehova Imana afata uwo muntu amutuza mu busitani bwa Edeni+ ngo abuhingire kandi abwiteho.+ 16  Yehova Imana aha uwo muntu iri tegeko rigira riti “igiti cyose cyo muri ubu busitani uzajye urya imbuto zacyo uko ushaka.+ 17  Ariko igiti kimenyesha icyiza n’ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa.”+ 18  Yehova Imana aravuga ati “si byiza ko uyu muntu akomeza kuba wenyine. Ngiye kumuha umufasha wo kumubera icyuzuzo.”+ 19  Yehova Imana yaremye mu gitaka inyamaswa zose n’ibiguruka mu kirere byose, maze abizanira uwo muntu kugira ngo arebe uko abyita. Uko uwo muntu yitaga buri kintu cyose gifite ubugingo,+ iryo ni ryo ryabaga izina ryacyo.+ 20  Uwo muntu yita amazina amatungo yose n’ibiguruka mu kirere byose n’inyamaswa zose, ariko ntihaboneka umufasha wari kumubera icyuzuzo. 21  Nuko Yehova Imana asinziriza cyane+ uwo muntu, maze mu gihe yari asinziriye amukuramo urubavu rumwe, aho rwari ruri ahasubiza inyama. 22  Urwo rubavu Yehova Imana yavanye muri uwo muntu aruremamo umugore maze aramumuzanira.+ 23  Nuko uwo muntu aravuga ati“Noneho uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye,Kandi ni umubiri wo mu mubiri wanjye.+Uyu azitwa Umugore,Kuko yakuwe mu mugabo.”+ 24  Ni cyo gituma umugabo azasiga se na nyina+ akomatana n’umugore we, maze bombi bakaba umubiri umwe.+ 25  Uwo mugabo n’umugore we bari bambaye ubusa,+ nyamara ntibyabateraga isoni.+

Ibisobanuro ahagana hasi