Ibyakozwe 6:1-15

6  Nuko muri iyo minsi, mu gihe abigishwa bakomezaga kwiyongera, habaho kwitotomba. Abayahudi bavugaga ikigiriki+ bitotombera Abayahudi bavugaga igiheburayo, kuko abapfakazi babo birengagizwaga mu igabagabanya ry’ibyokurya bya buri munsi.+  Nuko ba bandi cumi na babiri bahamagara abigishwa bose, barababwira bati “ntibikwiriye ko tureka ijambo ry’Imana ngo tujye kugabura ibyokurya ku meza.+  None rero bavandimwe, mwishakemo+ abagabo barindwi bavugwa neza, buzuye umwuka n’ubwenge,+ kugira ngo tubashinge uwo murimo wa ngombwa.  Twe tuzakomeza kwibanda ku isengesho no ku murimo wo kwigisha ijambo.”+  Nuko iryo jambo rishimisha bose, maze batoranya Sitefano, umugabo wari wuzuye kwizera n’umwuka wera,+ na Filipo+ na Porokori na Nikanori na Timoni na Parumena na Nikola wo muri Antiyokiya wari warahindukiriye idini ry’Abayahudi,  babashyira imbere y’intumwa, maze zimaze gusenga zibarambikaho ibiganza.+  Nuko ijambo ry’Imana rikomeza kwamamara,+ kandi umubare w’abigishwa ukomeza kwiyongera cyane muri Yerusalemu,+ ndetse n’abatambyi benshi+ bumvira+ uko kwizera.  Icyo gihe Sitefano, wari wuzuye ubuntu bw’Imana n’imbaraga zayo, yakoreraga mu bantu ibitangaza n’ibimenyetso+ bikomeye.  Hanyuma haduka abantu bo mu isinagogi yitwa iy’Ababohowe, n’Abanyakurene n’Abanyalegizandiriya,+ n’ab’i Kilikiya+ no muri Aziya, baza kujya impaka na Sitefano; 10  icyakora ntibashobora gutsinda ubwenge+ n’umwuka yavuganaga.+ 11  Hanyuma boshya abantu rwihishwa ngo bazavuge+ bati “twumvise avuga amagambo yo gutuka+ Mose n’Imana.” 12  Nuko batuma rubanda n’abakuru n’abanditsi bivumbagatanya, bamwirohaho mu buryo butunguranye, bamufata ku mbaraga bamujyana mu Rukiko rw’Ikirenga rwa Kiyahudi.+ 13  Bazana abahamya b’ibinyoma,+ baravuga bati “uyu mugabo ntahwema gutuka aha hantu hera n’Amategeko.+ 14  Urugero, twumvise avuga ko uwo Yesu w’i Nazareti azasenya aha hantu kandi agahindura imigenzo Mose yadusigiye.” 15  Nuko igihe abari bicaye mu Rukiko rw’Ikirenga rwa Kiyahudi bose bamuhangaga amaso,+ babonye mu maso he hameze nko mu maso h’umumarayika.+

Ibisobanuro ahagana hasi