Hoseya 8:1-14

8  “Vuza ihembe!+ Dore umwanzi ateye inzu ya Yehova ameze nka kagoma,+ kuko barenze ku isezerano ryanjye+ bakica n’amategeko yanjye.+  Ntibahwema kuntakira bambwira bati ‘Mana yacu, twebwe Abisirayeli turakuzi.’+  “Abisirayeli banze ibyiza,+ none umwanzi nabakurikirane!+  Biyimikiye abami+ atari jye ubibategetse, bishyiriraho abatware ntabizi. Biremeye ibigirwamana mu ifeza no muri zahabu+ maze bikururira kurimbuka.+  Samariya we, nanze ikigirwamana cyawe cy’ikimasa.+ Uburakari bwanjye bwarabagurumaniye.+ Bazageza ryari badashobora kwikuraho urubanza rw’icyaha?+  Cyaturutse muri Isirayeli+ gicuzwe n’umunyabukorikori uyu usanzwe.+ Ni yo mpamvu kidashobora kuba Imana nyamana; igishushanyo cy’ikimasa cy’i Samariya kizahinduka ubushingwe.+  “Kubera ko babiba umuyaga, bazasarura serwakira.+ Nta kinyampeke gihagaze gifite impeke.+ Niyo cyakura kikagira amahundo, ntiyavamo impeke zitanga ifu.+ Kandi niyo hagira ikizana amahundo yavamo ifu, abanyamahanga bayamira bunguri.+  “Abisirayeli bazamirwa bunguri,+ kandi bazaba mu mahanga+ bameze nk’igikoresho kitishimiwe.+  Bagiye muri Ashuri+ bameze nk’imparage yigize ingunge.+ Efurayimu na we yahonze abakunzi be.+ 10  Nubwo bakomeza kubahongera mu mahanga,+ ngiye kubakoranyiriza hamwe; kandi bazamara igihe gito bababara cyane+ bitewe n’umutwaro w’umwami n’abatware. 11  “Efurayimu yagwije ibicaniro bituma akora icyaha.+ Yiyubakiye ibicaniro bituma akora icyaha.+ 12  Namwandikiye ibintu byinshi byo mu mategeko yanjye,+ ariko byafashwe nk’ibintu by’inzaduka.+ 13  Bakomeje kuntambira ibitambo by’amatungo,+ kandi bakomeje kurya kuri ibyo bitambo Yehova atishimira.+ Azibuka ibicumuro byabo, abaryoze ibyaha byabo.+ Basubiye muri Egiputa.+ 14  Isirayeli yibagiwe Uwayihanze+ maze yiyubakira insengero,+ Yuda na we yiyubakira imigi myinshi igoswe n’inkuta.+ Nanjye nzohereza umuriro muri iyo migi ye, ukongore iminara ya buri mugi.”+

Ibisobanuro ahagana hasi