Hoseya 3:1-5

3  Yehova yongera kumbwira ati “genda wongere ukunde umugore w’umusambanyi wakunzwe n’undi,+ nk’uko Yehova akunda Abisirayeli,+ mu gihe bo bahindukirira izindi mana,+ bagakunda n’utugati tw’imizabibu.”+  Nuko mucyura mutanzeho ibiceri cumi na bitanu by’ifeza+ na homeri* imwe n’igice y’ingano za sayiri.  Maze ndamubwira nti “uzamara iminsi myinshi uri uwanjye.+ Ntuzasambane,+ cyangwa ngo wongere kuba uw’undi mugabo;+ nanjye muri icyo gihe cyose sinzakwegera.”  Uko ni ko n’Abisirayeli bazamara iminsi myinshi badafite umwami+ n’umutware n’igitambo+ n’inkingi na efodi+ na terafimu.+  Hanyuma Abisirayeli bazagaruka bashake Yehova Imana yabo+ na Dawidi umwami wabo;+ mu minsi ya nyuma,+ bazaza basange Yehova bahinda umushyitsi+ kugira ngo abagirire neza.

Ibisobanuro ahagana hasi