Amaganya 3:1-66

א [Alefu] 3  Ndi umuntu wabonye imibabaro+ bitewe n’inkoni y’umujinya we.   Yaranshoreye anyuza mu mwijima ntiyanyuza mu mucyo.+   Koko rero, akomeza kumbangurira ukuboko umunsi ukira.+ ב [Beti]   Yatumye umubiri wanjye n’uruhu rwanjye bishiraho.+ Yamenaguye amagufwa yanjye.+   Yanyubatseho urukuta, angotesha+ igiti cy’uburozi+ n’ingorane.   Yanyicaje mu mwijima+ nk’abapfuye kera cyane.+ ג [Gimeli]   Yanzitije urukuta rw’amabuye kugira ngo ntahita.+ Yambohesheje imihama y’umuringa+ iremereye.   Kandi iyo ntatse nkarangurura ijwi ntabaza, akumira isengesho ryanjye.+   Inzira zanjye yazifungishije amabuye aconze.+ Imihanda nyuramo yarayiyobeje.+ ד [Daleti] 10  Yambereye nk’idubu yubikiriye,+ amerera nk’intare iri mu bwihisho.+ 11  Yavurunze inzira zanjye, angira nk’umurima uraye. Yangize nk’itongo.+ 12  Yabanze umuheto we,+ angira intego y’umwambi we.+ ה [He] 13  Yampinguranyije impyiko akoresheje imyambi, abana bo mu kirimba cye.+ 14  Abantu bose bampinduye urw’amenyo;+ bangira indirimbo yabo umunsi ukira.+ 15  Yampaye ibintu byinshi bisharira.+ Yampagije igiti gisharira cyane.+ ו [Wawu] 16  Amenyo yanjye yayamenaguje umucanga.+ Yatumye nigaragura mu ivu.+ 17  Nanone watereranye ubugingo bwanjye bituma butagira amahoro. Nibagiwe icyitwa icyiza cyose.+ 18  Nkomeza kwibwira nti “icyubahiro cyanjye cyarayoyotse, hamwe n’ibyo nari niteze kuri Yehova.”+ ז [Zayini] 19  Ibuka akababaro kanjye n’uko ntagira aho mba,+ wibuke igiti gisharira cyane n’igiti cy’uburozi.+ 20  Ubugingo bwawe buzibuka maze wuname undebe.+ 21  Icyo ni cyo nzibuka mu mutima wanjye.+ Ni cyo kizatuma nkomeza gutegereza.+ ח [Heti] 22  Ibikorwa by’ineza yuje urukundo+ bya Yehova ni byo byatumye tudashiraho,+ kuko imbabazi ze zitazigera zishira.+ 23  Bihinduka bishya buri gitondo.+ Ubudahemuka bwawe ni bwinshi.+ 24  Ubugingo bwanjye bwaravuze buti “Yehova ni umugabane wanjye,+ ni yo mpamvu nzakomeza kumutegereza.”+ ט [Teti] 25  Yehova abera mwiza umwiringira;+ abera mwiza ubugingo bukomeza kumushaka.+ 26  Ni byiza ko umuntu ategereza,+ ndetse agategereza agakiza ka Yehova+ acecetse.+ 27  Ni byiza ko umugabo yikorera umugogo mu gihe cy’ubusore bwe.+ י [Yodi] 28  Niyicare ukwe akomeze aceceke+ kuko Imana yabimwikoreje.+ 29  Namanuke akoze umunwa mu mukungugu.+ Ahari wenda hari ibyiringiro.+ 30  Nategere itama umukubita.+ Nahage ibitutsi.+ כ [Kafu] 31  Kuko Yehova atazamutererana iteka.+ 32  Kuko nubwo yateza umuntu agahinda,+ azamugirira imbabazi nk’uko ineza yuje urukundo ye ari nyinshi.+ 33  Kuko nubwo yateje abantu imibabaro n’agahinda, ntibyaturutse mu mutima we.+ ל [Lamedi] 34  Kuko guhonyora+ imfungwa zose zo mu isi,+ 35  Kugoreka urubanza rw’umuntu imbere y’Isumbabyose,+ 36  No kurenganya umuntu mu rubanza, Yehova ntashobora kubyemera.+ מ [Memu] 37  None se ni nde wigeze avuga ngo ikintu kibeho Yehova ubwe atategetse ko kiba?+ 38  Kuko mu kanwa k’Isumbabyose hataturukamo ibibi n’ibyiza.+ 39  Umuntu muzima yakwinuba ate,+ umugabo w’umunyambaraga yakwinubira ate icyaha cye?+ נ [Nuni] 40  Nimucyo dusuzume inzira zacu kandi tuzigenzure,+ maze tugarukire Yehova.+ 41  Nimucyo twerekeze umutima wacu ku Mana iri mu ijuru kandi tuyitegere ibiganza+ tuvuga tuti 42  “Twaracumuye turigomeka,+ ntiwatubabarira.+ ס [Sameki] 43  Wadukumirishije uburakari,+ ukomeza kudukurikirana.+ Waratwishe ntiwatugirira impuhwe.+ 44  Wikingirije igicu+ kugira ngo isengesho ritakugeraho.+ 45  Watugize ibicibwa n’ibishingwe mu bantu bo mu mahanga.”+ פ [Pe] 46  Abanzi bacu bose baratwasamiye.+ 47  Ibiteye ubwoba n’umwobo,+ gushoberwa no kurimbuka byabaye ibyacu.+ 48  Amaso yanjye akomeza gutemba imigezi y’amazi bitewe no kurimbuka k’umukobwa w’ubwoko bwanjye.+ ע [Ayini] 49  Ijisho ryanjye ryarasutswe kandi ntirizatuza, ku buryo ritazaruhuka,+ 50  Kugeza ubwo Yehova azitegereza akareba hasi ari mu ijuru.+ 51  Ijisho ryanjye ryigirijeho nkana ubugingo bwanjye,+ bitewe n’abakobwa bose bo mu mugi wanjye.+ צ [Tsade] 52  Abanzi banjye bampize nk’abahiga inyoni+ bampora ubusa.+ 53  Bacecekeshereje ubuzima bwanjye mu rwobo,+ bakomeza kumpirikiraho amabuye. 54  Amazi yatembeye ku mutwe wanjye.+ Naribwiye nti “ndapfuye pe!”+ ק [Kofu] 55  Yehova, nambaje izina ryawe ndi mu rwobo hasi cyane.+ 56  Umva ijwi ryanjye.+ Ntuhishe amatwi yawe ngo ubure kumpa agahenge no kumva ijwi ryo gutabaza kwanjye.+ 57  Ku munsi nakomezaga kukwambaza waranyegereye+ urambwira uti “witinya.”+ ר [Reshi] 58  Yehova, wamburaniye urubanza rw’ubugingo bwanjye.+ Wacunguye ubuzima bwanjye.+ 59  Yehova, wabonye ibibi bankoreye.+ Umburanire.+ 60  Wabonye ukuntu banyihimuyeho, n’ibibi byose batekereje kungirira.+ ש [Sini] cyangwa [Shini] 61  Yehova, wumvise igitutsi bantutse n’ibibi byose batekereje kungirira,+ 62  Wumvise amagambo ava mu kanwa k’abampagurukiye,+ n’ukuntu bamvugira mu byongorerano umunsi ukira.+ 63  Reba uko bicara n’uko bahaguruka.+ Bangira indirimbo yabo.+ ת [Tawu] 64  Yehova, uzabiture ukurikije umurimo w’amaboko yabo.+ 65  Uzatume bagira umutima winangiye,+ umuvumo wawe uzababeho.+ 66  Yehova, uzabakurikire ufite uburakari ubatsembe+ munsi y’ijuru ryawe.+

Ibisobanuro ahagana hasi